Waypoints til Garmin GPS navigatorer

 
Waypoints til danske søkort:

Waypoints til danske søkort er skrevet af efter "Waypoints i danske farvande 1998" 5. udgave. Kort & Matrikelstyrelsen. ISBN 87-7866-094-7.
Til hver kort er der en fil i wpt-format, som kan uploades til en Garmin navigator v.h.a. af PC programmet Waypoint+.
Filnavn er defineret som: dk<kort-nummer>.wpt f.eks. dk131.wpt
Et waypoint er defineret på følgende måde: <kort-nummer> - <waypoint-nummer> <bredde> <længde> <navn på waypoint> <farve på bøje>
f.eks: 131-1 55 47.10 12 42.73 LOUDS FLAK RW
 
Download af Waypoint-filer:
Waypoint-filerne downloades i zip-format. Efter download udpakkes filen til wpt-format f.eks. vha. WinZip.
Kort 102 Kattegat S-lige del: dk102.zip
Kort 116 Isefjord: dk116.zip
Kort 128 Samsø Bælt: dk128.zip
Kort 129 Farvandet N for Sjælland: dk129.zip
Kort 131 Sundet N-lige del: dk131.zip
Kort 132 Sundet S-lige del: dk132.zip
Kort 162 Smålandsfarvandet DS-lige del: dk162.zip
Kort 187 Østersøen, Falsterbo til Darss: dk187.zip
Kort 187 Farvandet omkring Bornholm: dk189.zip
Alle waypoints: dkall.zip
 
Gode fiskepladser:
Fisk i Øresund: fisksund.zip
 
NB:Jeg fralægger mig al ansvar, hvis du benytter ovenstående waypoints! Check selv, at et waypoint er OK, før det anvendes! Waypoints er fremkommet ved en manuel afskrift, som kan give muligheder for fejl!


Copyright © 16. oktober 2009 Flemming Bitz