NB: Denne side er hentet fra Furuno Danmark: http://www.furuno.dk/danmark/nyheder/news-list/all-news/nyheder-2007/nyhed-ais-transponder-klasse-b-easytrx/

Afsnittet indeholder - foruden en beskrivelse af transponderen: easyTRX - også en fin beskrivelse af AIS systemet.
 

15 juni 2008

NYHED - AIS Transponder klasse B - easyTRX


Vi har hermed fornøjelsen af, at præsentere en spændende nyhed – nemlig en AIS Transponder.

 

Hvad er en easyTRX

En easyTRX er en lille fiks klasse B transponder, som både sender og modtager AIS informationer via en kombineret GPS/ VHF antenne. De modtagne informationer kan præsenteres på bl.a. en FURUNO GP-7000 (F) kortplotter, og et af FURUNO’s professionelle NAVnet systemer.

easyTRX kan også tilsluttes kortplottere af andet fabrikat end FURUNO. Det forudsætter blot, at udstyret er forberedt for visning af AIS information. Alternativt kan easyTRX forbindes til en PC hvorpå den medfølgende software installeret.

 

Hvad er en easySPLIT?

Ønsker en kunde ikke at gøre brug af den kombinerede GPS/VHF antenne, men i stedet ønsker at benytte sin eksisterende VHF antenne, skal han benytte en easySPLIT til at dele signalet fra den eksisterende VHF antenne mellem VHF radio og easyTRX.

GPS antenne uden VHF antenne bestilles særskilt for denne konfiguration.

 

Hvad kan en fritidssejler bruge AIS information til?

AIS informationer skal betragtes som en sikkerhed for fritidssejleren. Specielt i tåge, regn eller mørke er det en stor fordel at kunne se de omkringliggende store skibe over 300 brutto ton, eller mindre fartøjer med en AIS-transponder klasse B, og ikke mindst selv at blive set af andre skibe.

 

Hvad er priserne?

1) easyTRX med kombineret GPS/VHF ant. – klar til installation er kr. 7.260,- inkl. moms.

2) easyTRX uden GPS/VHF antenne er kr. 6.065,- inkl. moms

3) løs GPS antenne kr. 695,- inkl. moms

4) easySPLIT for easyTRX er kr. 1.635,- inkl. moms.

 

 

Hvordan ser en easyTRX ud?
Vedlagt finder du billeder af eayTRX, samt en oversigt over installationsforslag.

 

 

Hvad er AIS?

AIS står for Automatic Identification System. AIS øger navigationssikkerheden til søs, og hjælper navigatøren til at identificere omkringliggende skibe.
Ved at udsende eget skibs identifikation, position, kurs og fart mv., samt at modtage tilsvarende informationer fra omkringliggende skibe, er navigatøren hele tiden opdateret på, hvor andre skibe med AIS i området befinder sig - hvilket er en stor hjælp i mørke, regn og tåge.

Udsendelse og modtagelse af informationer sker på VHF båndet – det vil sige, at det er skibe indenfor VHF dækningsområde, der kan sende og modtage informationerne, og er dermed kollisions forebyggende.

 

Hvilke skibe har AIS?

Det er ikke alle skibe, der i dag har AIS ombord. Der er lovkrav for skibe over 300 brutto ton, at være udstyret med AIS transponder klasse A. Flere og flere skibe under 300 brutto ton vælger, af sikkerhedsmæssige hensyn, at installere samme type AIS som skibe, der ifølge myndighedskrav, skal have AIS installeret.

Ejere af lystfartøjer er også blevet opmærksom på den øgede sikkerhed, der opnås ved at have installeret AIS ombord, og vælger derfor at få installeret en klasse B transponder.

 

Hvad er forskellen på en klasse A og en klasse B transponder?

Klasse A

Klasse B

Skal være IMO godkendt

Ikke krav om IMO godkendelse

Udsender flere informationer om eget skib end klasse B

Udsender færre informationer om eget skib end klasse A

Dyrere i anskaffelse

Billigere i anskaffelse

 

Hvilke informationer udsendes fra både klasse A og B transpondere?

Dynamiske informationer

Statiske informationer

MMSI nr.

Kaldesignal

Egen position

Længde og brede på skib

Fart og kurs over grund + heading

IMO nr. – hvis det findes

Skibets status

Skibtype

 

Placering af GPS antenne

 

Link til firmaet som producerer easyTRX

Link til datablad for easyTRX.

Link til manual for software til easyTRX

Link til brochure for easyTRX