Radioudstyr på S/Y NETTE

My status
Ring via Skype!
Copyright © 21 nov 2006 09:21 Flemming Bitz

På denne side har jeg samlet diverse informationer om radioudstyr på S/Y NETTE.
Endvidere indeholder siden en oversigt over anvendte radiofrekvenser.
Side er delt i følgende hovedafsnit og underafsnit:

Radioudstyr på NETTE

Fra Max modtog jeg følgende brev:

Hej Flemming

Jeg skriver til dig igen for at spørge om hvad der er bedst at købe en NAVTEX eller en HF-modtager. Hvad har jeg mest glæde af. Jeg kan ikke købe en HF-sender/modtager fordi jeg ikke har noget  certifikat !!! Som jeg skrev til dig sidst vil jeg til Vestindien til sommer. Har du et godt råd til mig er jeg taknemlig

Venlige hilsner Max Rasmussen i Kruså

P:S tak for det du skrev på din hjemmeside om vindror

I det efterfølgende vil jeg svare på Maxe's brev:

NAVTEX

En NAVTEX og en HF-modtager bruges til forskellige ting, og de kan ikke erstatte hinanden. 

VHF, NAVTEX, Ekkolod

Nasa Target Navtex Pro

En NAVTEX modtager lytter hele tiden på en frekvens 518 kHZ, og den logger alle meddelelser, der sendes til den. Meddelelserne kan filtrere på flere måder ved at man indtaster forskellige koder. Det normale er, at man kun lytter på vejrmeldinger fra den station, der ligger nærmest ved ens position. En en ny vejrmelding sendes som digitale koder ca. 2 gange i døgnet og huskes så af apparatet, således at man på et vilkårligt tidspunkt kan aflæse den sidste melding i klar tekst. Links til flere informationer om NAVTEX:

HF-modtager

En HF-modtager kan indstilles til at modtage på mange frekvenser, typisk i området 100Khz til 30 Mhz. Den kan normalt kun lytte på en frekvens ad gangen. En HF-modtager kan f.eks. benyttes til at lytte på vejrmeldinger, som sendes på faste tidspunkter i klar tale. En HF-modtager kan også - med tilsluttet ekstraudstyr bringes til at modtage vejr-fax-kort.

Her er en link til en artikel om valg af kortbølgemodtager, som jeg fandt på "nettet".
Jeg vil supplere ovenstående artikel med modtageren: NASA Target HF3/P, Target HF3som jeg selv købte, da jeg skulle af sted første gang. Desværre fik jeg den "brændt af" af, inde jeg nåede at komme ud af havnen, så mine erfaringer er begrænsede. Her er et link til en forretning i England, som sælger  NASA Target HF3/P, Prisen er små 2000 kr.

 

SSB-radio

En HF-sender/modtager kaldes også en SSB-radio, og den kan både sende og modtage i området fra ca. 2MHZ til ca. 25MHZ. Fordelen ved, at den også kan sende, er, at man så kan kalde og tale med andre skibe eller stationer på land, typisk på tidspunkter, som man har aftalt med de pågældende i forvejen. I princippet virker og bruges en SSB-radio som en VHF-radio. Forskellen er, at en VHF-radio kun rækker til horisonten, dvs. ca. 50 km, mens en SSB-radio kan række over store afstande, f.eks. fra Caribien til Danmark. Jeg talte flere gange med stationer i Danmark, mens jeg lå i havnen på St. Thomas. En SSB-radio kan også bruges til at udsende nødmeldinger, som kan modtages over store afstande. SSB-radioer fås i 2 modeller, en maritim og en radioamatør-model.

ICOM M700 SSB-radio med antennetuner til venstre i billedet

Telefon hook-up - Lasse snakker med far og mor hjemme i Danmark midt ude på Atlanten

2 systemer maritim og amatør

En maritim radio kan i princippet kun sende på de maritime frekvenser, mens amatørmodellen kun kan sende på amatørbåndene. Ofte er begge typer ulovligt "åbnet", så de kan sende på alle frekvenser. Hvis en SSB-radio er "åbnet", kan begge modeller bruges optimalt. Dog vil en maritim model ofte være bygget i en bedre kvalitet, og den sender med 150 watt, mens en amatørmodel kun sender med 100 watt. Blandt de både med SSB-radio, som jeg mødte på min tur, havde ca. halvdelen amatørradioer. Alle, som jeg mødte, havde fået "åbnet" deres radio, selv om det som nævnt er ulovligt! 

Der krævel Licens

 For lovligt at kunne bruge en SSB-radio kræves en maritim licens, for at kunne sende på de maritime bånd, og der kræves ligeledes en amatørlicens for at sende på amatørbåndene. Den maritime licens eller LRC er en professionel licens, som b.la. alle styrmænd i handelsflåden også skal have. Den svarer i sværhedsgrad og indhold til en VHF-licens. For at få en amatørlicens kræves der et længere varende kursus, hvor man b.la.. skal lære at morse og at bygge en radio!  (Kravene for at opnå en amatørlicens er på det sidste blevet lempet væsentligt, b.la. skal man ikke længere kunne morse. Amatør radioklubberne afholder vinter-aftenkurser)
På min tur mødte jeg mange, som havde taget den maritime licens. Jeg mødte ingen, som havde en lovlig amatørlicens! Jeg har selv en maritim licens eller LRC, som jeg fik via et kursus hos Langturssejlerne.

Hvad brugte jeg så min SSB-radio til?

På turen over Atlanten  til St. Lucia - hvor jeg deltog i ARC99 - brugte jeg den til at afgive daglige positionsmeldinger og modtage vejrmeldinger og andre instruktioner. På hjemturen benyttede jeg SSB-radioen til at modtage og sende daglige vejrmeldinger fra/til en berømt Amatør-meteolog Herb med kaldesignalet "Southbound two". Fra Herb fik vi også et dagligt waypoint til at sejle efter. Dvs. Herb guide'de os på hele hjemturen over Atlanten, således at vi undgik at komme ind i områder med enten for lidt vind eller for megen vind. Faktisk reddede Herb os for at komme ind i en storm på turen fra Bermuda til Azorerne. Vi brugte også radioen til at afgive daglige positioner til en dansk radioamatør Karsten i Panama. Karsten sendte så positionerne som e-mail videre til vores familier. Herudover brugte vi SSB-radioen til at etablere daglig kontakt med andre nordiske både på hjemturen. 

Herb "Southbound two" Karsten i Panama
Email "sendt" fra S/Y NETTE via Karsten i Panama
Modtaget fra Flemming paa S/Y NETTE  22:15 UTC  Juni 2/2000
 
Position 37-33 N  33-10 W svag vind fra NE, gaar for motor 5.5 kn.
230 sm til Horta, forventer ankomst soenday juni 4 aften afhaengig af vejrforholdende.
Alt vel om bord (Fejrede Lasses F'dag med pannekager og hjemmebagt rugbroed !!)
 
Mange hilsner
 
att Arne Skjelmose - ikke de bedste forhold for telefon hook-up men I hoerte dog
hinanden !!
 
Hilsen Karsten

Eksempel på et positions-e-mail sendt af Karsten i Panama

På hjemturen var der en anden dansk båd BISEN, som via sin SSB-radio helt gratis fik assistance fra US-Coastguard til at evakuere en syg gast midt ude på Atlanten!

Her er et link til mere information om SSB-radio: http://www.icomamerica.com/marine/ssb_book.html.

E-mail via INMARSAT-C

For at gøre denne side komplet, vil jeg også nævne en anden mulighed for at komme i kontakt med land på oceanerne, nemlig INMARSAT-C. Jeg havde ikke selv INMARSAT-C. ombord på NETTE; men hvis jeg skulle af sted igen ville jeg overveje at købe det. INMARSAT-C er et maritimt kommunikationssystem, som bla. giver mulighed for at sende og modtage e-mails på oceanerne. Systemet indgår desuden i det internationale nødsystem GMDSS og det giver mulighed for at sende nødmeldinger og automatisk at få sendt sin position. Systemets består af en lille antenne og en elektronisk box på størrelse med en telefonbog, og det koster ca 20.000kr, der til kommer så udgiften til en PC, hvis man ikke allerede har en sådan. Systemet er langsomt, og der er dyrt (0.19 $ for 32 tegn) at bruge systemet. Jeg har mødt flere, som når de er i land, benytter sig af en Hotmail-adresse for at spare penge. Et af de mest solgte systemer fremstilles af det danske firma Thrane & Thrane. Under vores sejlads over Atlanten deltog vi i ARC-racet, og i dette race blev vores positioner via almindelig maritim kortbølgeradio skrevet ned af skibe med INMARSAT-C og sendt som e-mails til Cows i England, hvor de blev lagt ud på Internettet. Læs mere om Inmersat.

Thrane & Thrane TT-3026LM Mini-C

The TT-3026LM Mini-C is the World's first Inmarsat mini-C system, comprising Transceiver, Antenna and 12-channel GPS receiver in one single unit.

The Mini-C is the 4th generation Inmarsat-C system from Thrane & Thrane, and weights only 1.1 kg (2.4 lbs) and is less that 15 cm (6") high.

Mini-C offers global data communication via the Inmarsat-C Satellite Network, and supports all Inmarsat-C services including E-mail, position reporting & polling, fax, telex, X.25, as well as between Inmarsat-C mobiles.

The extremely compact design and power conserving features of Mini-C makes it very attractive for use in AVL (Automatic Vehicle/Vessel Location), VMS (Vehicle/Vessel Monitoring System), SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) and E-mail applications. It ensures fast and reliable transfer of vital information, e.g. position reporting, data monitoring, messaging, loading and unloading information, route planning etc.

The Mini-C features an advanced Sleep Mode function, enabling both timer and event controlled wake up routines, reducing the typical total power consumption to be between 11 mW and 288 mW depending on the reporting interval.

The TT-3026LM Mini-C includes a number of port options supporting interfacing requirements, such as external data equipment i.e. a PC, Laptop and Message Terminal, as well as 6 configurable I/O pins. The Input/Output control ports can easily be connected to remote sensors, relays or switches.

The Mini-C can be interfaced directly on its 18 pole female plug, as well as the optional external RS-232 plug or via the TT-3616B Interconnection Breakout Box.

The Mini-C has build-in VMS. The VMS features includes e.g. pre-programmed Go/No-Go Zones with individual position reporting intervals, sleep mode, as well as detection of antenna/GPS blockage and disconnection.

All input and output ports, settings of position reporting intervals, as well as VMS configuration can be remotely controlled via Capsat® Manager 3.5.

Whether the application is tracking, data monitoring or Internet E-mail, Mini-C will be the ultimate choice.

FEATURES:

 • Integrated Inmarsat-C/GPS system.
 • Extremely low power consumption.
 • Ideal for tracking, SCADA and e-mail applications.
 • I/O control ports accessible from remote applications e.g. Capsat® Manager 3.5.
 • Built-in advanced Sleep Mode functionality.
 • Built-in Vehicle/Vessel Monitoring Software.
 • Antenna elevation angle: -15° to 90°.
 • Approved for Land Mobile and Non-SOLAS Maritime applications.
 • Connects directly to laptops or PCs
 • Supports global e-mail, position reporting, position polling using Inmarsat's new mini-C service and a built-in 12-channel GPS.
   

OPTIONS for TT-3026LM eCTrack

 • TT-3616B Interconnection Breakout Box.
 • TT-3606C Message Terminal.
 • TT-10220C Capsat® Manager 3.5.
 • eCMail - easyMail is a free Windows based application providing easy to use e-mail functionality for maritime and land mobile products. Download here.

E-mail via kortbølgeradio

En aften på Trinidad i 2004 var da jeg var ombord på en svensk båd, hvor jeg fik en "sundowner", så jeg et system, som kunne sende og modtage e-mails via deres kortbølgeradio. Systemet bestod af et Pactor II modem (pris ca. 5000kr) tilsluttet en normal kortbølgeradio. Modemet havde også indbygget en Vejrfax-demodulator. Jeg har tidligere på Azorerne mødt en svensk båd med et tilsvarende system.   
Yaesu SSB-radio med et Pactor II modem bundet fast ovenpå Pactor II modem

Informationer om systemet:  

Her er  nogle informationer om et tilsvarende system, som jeg så i Ponta Delgado, Sao Miguel på Azorerne, efter et besøeg på en svensk båd: "PIKANT" fra Goeteborg: amatør-e-mailadresse til båden: sm6xgt@winlink.org - den første del af e-mailadressen er den svenske radioamatørens kaldesignal. 

De havde SSB e-mail system, som bestod af følgende komponenter:

Modemet var koblet til radioen via mikrofon-indgangen og højtaler-udgangen.
Til modemet var der koblet en bærbar PC med Win 95, som brugte en programpakke fra: http://www.airmail2000.com.
Til vejrfax blev programmet: http://www.jvcomm.de brugt.
Systemet blev brugt til at modtage og sende e-mails fra skibet via den svenske amatør-e-mail-adressen: sm6xgt@winlink.org. Jeg har kommunikeret med PIKANT via denne e-mail adresse mens hun sejlede ved Azorerne, og jeg kan bekræfte at det virker.
Desuden blev modemet brugt til at modtage vejrkort dvs. faximili-vejr-kort fra diverse statioer, som udstender disse.

Hele systemet var leveret fra en svensk leverandoer: http://www.srsab.se

Andet radioudstyr ombord på NETTE

Af andet radioudstyr, som jeg havde om bord var: 

Prioritering af Udstyr

Min prioriteringsliste over radioudstyr er:

 1. Almindelig radio med langbølge
 2. VHF-radio
 3. HF-modtager ( kan erstattes med en SSB-radio)
 4. NAVTEX
 5. 406 Mhz EPIRB 
 6. SSB-radio
 7. INMARSAT-C

Radio frekvenser og andre informer om radio i båd

På  resten af denne side  er listet nyttige frekvenser med tilhørende tidspunkter.  

The Caribbean Weather SSB Net. (David Jones)

E-mail : caybvi@candwbvi.net

The Caribbean Weather Center's Daily SSB Weather Net for the cruising community in the Caribbean and the SW N Atlantic is a Public Service Net that has been operating daily since November 1993. To provide improved coverage and service to sponsoring vessels, and because of the increasing popularity of our services, we now offer 6 daily Nets as follows
(Please NOTE: times, frequencies and regions covered during each Net will vary some from season-to-season as we and our customers move about. Please check this Web page for the latest schedule or e-mail us) The Summer Schedule below is current as-of 5 June, 2005. A couple of the times & frequencies will change on Nov1 as the US changes back to Standard Time.:
Frequencies(USB) Watch Times UTC
8137 kHz 1030 - 1100 UTC
12359 kHz 1130 - 1200 UTC
4045 kHz 1200 - 1215 UTC
8104 kHz 1230 - 1300 UTC
12359 kHz 1300 - 1330 UTC
16531 kHz at the moment

Vessels with emergency, distress, safety or other priority traffic may break into the Net at any time.

Herb Hilgenberg, "Southbound Two", vejrservice - fra Ontaria soen i Canada

Herb "Southbound Two"


His call sign is VE3LML, but on freq he's "Southbound Two"

Herb provides customized forecasts using a number of forecasting models. Vessels need to check in to maintain contact from day to day. 

Herb giver den bedste og sikreste vejr-service, og så er den enda helt gratis! Det eneste problem er at der ofte skal ventes længe inden det bliver ens tur

Læs en historie  om Herb aktiviteter.

Herb har også fået en hjemmeside  - her er et udtog  af  fra august 2001: 

SHIP - ROUTING/ WEATHER FORECASTING for  the  ATLANTIC  (SINCE  1987)

South Bound II, Herb, provides a ship-routing/weather forecasting service, as a hobby, seven days a week on marine HF/SSB frequency 12359.0, starting at 2000 UTC until 2200 UTC or completion of traffic.

Vessels are welcome to check in between 1940 and 2000 UTC, and are then  requested to stand by, until contacted again once their area gets covered. New check-ins should give a brief indication of their location on checking in for the first time.
At 2000 UTC, Herb will acknowlege all readable check-ins. Once on the South Bound II log, stations are encouraged to check in and stay in contact daily, until completion of passage.
 
As part of the service each vessel is requested to provide current latitude and longitude to the nearest minute, when called back; also to provide true wind speed and wind direction, the barometric pressure, sea state and other pertinent data, such as sky conditions/squalls. Each vessel will receive daily, an extended four to five day route forecast, including way points, if necessary, to assist in avoiding potentially unfavourable conditions.
Forecasts are prepared in advance of air time, utilizing numerical forecast models and other available data and products, for specific boat locations/tracks. They are provided as value added information, not as a copy or duplication of otherwise available or published offshore/high seas forecasts.
 
NOTE: It is recommended that mariners on the High Seas regularly monitor official marine forecasts as provided by the U.S. National Weather Service, CFH Halifax, Bracknell-UK, and other official governmental forecast centers.

AREA OF COVERAGE

Primary area of coverage is the North Atlantic, between the Eastern Seaboard and Europe, including the Caribbean Sea, the Bahama Islands and the Gulf of Mexico. Limited coverage is available for the South Atlantic and the Eastern Pacific, subject to HF propagation.
Due to time constraints and the nature of the hobby, forecasts are not available via E-mail, fax or telephone, except in the event of lack of propagation for a logged on vessel, or in case of an emergency.
 
This service is intended for extended offshore passages

Udtog fra Herbs hjemmeside

Vil I benytte jer af Herbs service så kontakt evnt. Herb først via et e-mail: Hehilgen@aol.com, og angiv hvornår I påtænker at benytte jer af hans service. Her er et eksempel:

Charlotte Amelia, St. Thomas 1. May 2000

Hi Herb Hilgenberg,  Southbound Two!

My name is Flemming Bitz, and I will start a voyage back to Denmark in my 30 foot vessel "S/Y NETTE", XPC7841 from US. Virgin Islands the 5. of May. My voyage will go via Bermuda, Azores and England.
If possible I should like to receive your advices and weather forecasts on my voyage back to Denmark.
I Have a SSB ship's license and a maritime ICOM 700M radio.
My E-mail address is: flemming_bitz@hotmail.com

We will be 3 persons on board the "S/Y NETTE": Flemming Bitz (skipper), Jacob Lund Rasmussen, Lasse Skjelmose, and we are all coming from Denmark.

Kind regards

Flemming Bitz
"S/Y NETTE"  XPC7841
flemming_bitz@hotmail.com

Blomsterager 211
DK 2980 Kokkedal
Denmark
+45 49144383

Mail send til Herb fra St.Thomas, da vi ønskede at benytte os af hans hjælp til hjemturen.

Weather Forecast Atlantic

Monaco Radio - 3AC - In French and English

Channel Your Rx. Frequencies KHz Your Tx. Frequencies KHz Sideband Time
1628 17323 16441 USB. 09:30 UTC.
1226 13152 12305 USB. 09:30 UTC.
830 8806 8282 USB. 09:30 UTC.
2225 22768 22072 USB. 09:30 UTC.

During the cyclone season listen 3700 KHz  USB. at 00:03 UTC. for cyclone forecast.

U.S. Coast Guard MF/HF SSB High Seas Voice Broadcast schedule

All broadcasts are upper single sideband (USB), and include weather forecasts and warnings.  Broadcasts on 2670 kHz include navigational warnings, search and rescue broadcasts, and weather forecasts and warnings.  Frequencies are carrier (dial) frequencies.

HF Voice is an upper sideband (USB) radiotelephone voice synthesized broadcast ("Perfect Paul") of the High Seas and Offshore Forecasts:

Station: USCG Communications Area Master Station Atlantic Portsmouth VA/NMN

 
Time (UTC) Frequency (kHz)
0330 4426 6501 8764
0500 4426 6501 8764
0930 4426 6501 8764
1130 6501 8764 13089
1600 6501 8764 13089
1730 8764 13089 17314
2200 6501 8764 13089
2330 6501 8764 13089

Karsten i Panama: "HP1XPM". Dansker-net for langtursejlere og radioamatører

wpe55.jpg (27250 bytes)

Karsten ombord på S/Y JOY i Colon Panama 2002.

Karsten i Panana

Karstens e-mail: karnel@cableonda.net

Karstens kaldesignal: HP1XPM

Dansk amatørnet hvor mange stationer kalder ind daglig:

Karsten har sit eget net, hvor han har kontakt med mange både i Atlanten, Caribien og Stillehavet:

Bortset fra normal chat tager jeg positionen & vejr etc. Jeg sender også gerne positions meldinger til familien der hjemme og læser modtagne mails. Yderligere - hvis det ønskes - kan jeg give vejr oplysninger fra marine vejrkort og meldinger, som jeg kan få via Internet. Men med hensyn til vejret er Herb dog meget mere eksperten !!
 

Mail sendt fra Karsten November 2005

Sent: Tuesday, November 15, 2005 10:50 AM
Subject: Fra Karsten - Panama: Radio communication - Yachtnettet Panama
 
Hurricane sæsonen nærmer sig slutningen og Dry-Season skulle begynde i december. Det er
også tiden der igen bliver sejler aktivitet i dette område. Som tidligere vil jeg have radio nettet og
begynder regelmæssigt, næsten hver dag, november 20, 2005.
Tider og frekvenser (SSB)
Kl. 22:30 UTC på 8.182 MHz. alternativ frekvens 8.185 MHz.
Kl. 23:00 UTC på 16.537 MHz. alternativ frekvens 16.540 MHz.
 
Yderligere vil jeg, når det er muligt, lytte med på Det Skandinaviske Maritime Mobile Net
kl: 21:00 UTC på 14.325 MHz.
 
Som tidligere kan jeg give vejr oplysninger, oplysninger om Cruising Panama, Panama Canal Transit og
Galapagos. Jeg har også en god kontakt i Cartagena Colombia og kan få oplysninger derfra.
 
Jeg ønsker jer alle en god sejler sæson og håber vi vil have mange gode kontakter.
 
Hilsen
KARSTEN
 
Maritime -Yachtnettet Panama
Amateur - HP1XBM

Eksempel på et positions-e-mail sendt af Karsten i Panama

Modtaget fra Flemming paa S/Y NETTE  22:15 UTC  Juni 2/2000
 
Position 37-33 N  33-10 W svag vind fra NE, gaar for motor 5.5 kn.
230 sm til Horta, forventer ankomst søndag juni 4 aften afhængig af vejrforholdende.
Alt vel om bord (fejrede Lasses fødselsdag med pandekager og hjemmebagt rugbrød !!)
 
Mange hilsner
 
att Arne Skjelmose - ikke de bedste forhold for telefon hook-up men I hoerte dog
hinanden !!
 
Hilsen Karsten

Det Skandinavisk Maritime Mobile Net

Radionet for nordiske både, der sejler hjem fra Caribien

Dansk Radionet i Caribien

ARC-Frekvenser som blev benyttet under ARC-99.

NB: Jeg vil antage at det er de samme frekvenser stadigvæk bliver benyttet under ARC  sejladserne  (Atlantic Race For Cruisers)

Mulige frekvenser - 3 frekvenser pr. bånd:

Band A B C
4 4.125 4.146  4.149
6 6.224 6.227 6.230
8 8.291 8.297 8.294
12 12.353 12.356 2.359
16 16.528 16.531 16.534
22 22.159 22.162 22.165

NB: Kun 4C  "four Charly" dvs. 4.149 og 6C dvs. 6.230 blev faktisk benyttet !

All participants should listne to VHF channel 16 and 77 (dualewatch) and SSB 4C ie. 4.149 from 11.45 to 12.00 UTC and from 22.00 to 22.05 UTC

Weather forcast for ARC99  on  6C ie. 6.230 at 20.00 UTC

Position Reporting Start times  use 4C ie. 4.149 at:

Danmarks Radio på Internettet:

De sidste nyheder fra Danmarks Radio som tekst:

Danske dagblade på Internettet

BBC World service

Frekvenser for BBC Worldservice på kortbølge radio: http://www.bbc.co.uk/worldservice/schedules/frequencies/

Frekvenser for BBC Worldservice på kortbølge radio i Caribien (Winter 2001-2) : http://www.bbc.co.uk/worldservice/schedules/internet/800/radio_frequencies_caribbean.shtml

BBC World News på Internettet: http://news.bbc.co.uk/

High Frequency Marine Radiotelephone Channels

These single sideband frequencies are set on NETTE's ICOM 700.

Duplex Channels

These single sideband radiotelephone channels are used for communications between coast and ship stations. Frequencies listed are carrier frequencies. Channels used for calling, and channels guarded by the U.S. Coast Guard are indicated.

NB: Last updated: 02 May 1999! For latest update see: High Frequency Marine Radiotelephone Channels 

2 MHz Simplex Frequencies

These single sideband radiotelephone frequencies are available for ships in or near U.S. waters.

HF Simplex Frequencies

These single sideband radiotelephone frequencies are provided for worldwide common use by ships of all categories, for communications with coast stations or other ships. Global Maritime Distress and Safety System distress and safety working frequencies are also listed.

Channels in the band 4000 - 4063 kHz and 8100 - 8195 kHz are now included here as well.

Maritime Communications (U. S. Coast Guard)

This HF radiotelephone channel and frequency information was derived from Appendix 16 of the International Telecommunications Union (ITU) Radio Regulations, including revisions made by the 1987 Mobile World Administrative Radio Conference (Mob-87).

 

Service links:
Retur til forrige side
Har du lyst til at sejle med? Så klik her.
Retur NETTE's Hjemmeside
Skriv eller læs NETTE's gæstebog

S/Y NETTE's fotoalbum


Copyright © 07 Mar 2009 18:09 Flemming Bitz
 
My status
Ring via Skype!